• Telefon: + 420 588 110 300
  • Email: info@elpigas.cz
  • Smetanova 2105/26b, Zábřeh na Moravě

Projekty EU

 

Název projektu: 

Adaptabilita technických pracovníků – motor
konkurenceschopnosti společnosti HTS spol. s r.o.

Registrační číslo:CZ 1.04/1.1.02/94.00954
Název operačního programů:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo:CZ 1.04/1.1.02/94.00954
Název globálního grantu:Adaptabilita a konkurenceschopnost
Název oblasti podpory:4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnost podniků
Doba realizace projektu:1. 5. 2013 – 30. 4. 2015
Klíčové aktivity:

- proškolení týmu techniků ve fungování managementu motoru
- vytvoření interního lektorského týmu, metodik interního školení techniků a pilotní realizace kurzů
- opatření na podporu problematiky rovných příležitostí mužů a žen

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a adaptability zaměstnanců v oboru alternativních pohonů vozidel prostřednictvím systému vzdělávání.

Na základě realizace projektu dojde ke zdokonalení znalostí, vědomostí, dovedností a návyků zaměstnanců, které povedou ke zvýšení a udržení jejich kvalifikace.

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP Lidské zdoje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

obr ESF