• Telefon: + 420 588 110 300
 • Email: info@elpigas.cz
 • Smetanova 2105/26b, Zábřeh na Moravě

Bezkontaktní myčka

V HTS nabízíme i méně častý způsob očisty vašeho vozu – bezkontaktní mytí. Projekt bezkontaktních samoobslužných mycích center pracuje s kvalitnějším mycím procesem a přináší novou technologii jednodušší na obsluhu. Hlavní výhodou bezkontaktní myčky je šetrnost k životnímu prostředí (spotřeba chemikálií a vody je tady výrazně nižší) a nižší ceny mytí. Ale nejen to:

 • Férové ceny mytí – čím menší auto, tím nižší cena
 • Šetrný vztah k autu – zamezení poškrábání a stop po kartáčích
 • Možnost umýt i těžko přístupná místa
 • Volba mycího programu dle potřeb řidiče, lze například zvolit jenom oplach od rozbředlého sněhu, soli a bláta
 • Kvalita mytí je většinou lepší než u kartáčové myčky
 • Kontrola a volba procesu mytí dle potřeby
 • Větší kapacita myček znamená úsporu času řidiče
 • Provoz až do -20° C
 • Nezávislost na čerpacích stanicích = větší pokrytí každého území

Co je to bezkontaktní mytí?

IMG_4530

Řeč je o celkovém procesu mytí, voskování, vyleštění a sušení karoserie pomocí ekologických čisticích prostředků. Vozidlo při tomto procesu přichází do styku pouze s teplou vodou obsahující prostředky jako aktivní prášek s měkkými mikro granulemi, speciální polymerový vosk a leštidlo s osušovací složkou. Při mytí se používá demineralizovaná změkčená voda a k dokonalému leštění a sušení pak napomáhá reverzní osmóza vody.

V ČR jsou dnes k dispozici především tunelové a portálové mycí linky, které jsou většinou součástí čerpacích stanic. Samoobslužné mycí boxy jsou stále v menšině a jsou spíše známé díky starším technologiím, které však díky dodatečnému použití kartáčů nejsou považovány za zcela bezkontaktní. Zákazník díky této kombinované technologii (tlakové mytí, použití kartáče apod.) mycího procesu vynakládá více úsilí, času i peněz. Navíc výsledný efekt mytí nebývá příliš kvalitní. S naší bezkontaktní myčkou je to však jiné, viz výhody výše.

Jak bezkontaktní myčka funguje?

Výsledný efekt je docílen především využitím inovované práškové technologie, která v kombinaci s vysokotlakým mytím, odvápněnou, případně demineralizovanou vodou zaručuje vysokou efektivitu a kvalitu mytí. Díky vyhřívané podlaze jednotlivých boxů a použití teplé vody při mycím procesu lze bezkontaktní myčku provozovat i při mrazech (až do -20° C).

Evropa a bezkontaktní mytí

Česká republika je z pohledu nabízených služeb bezkontaktního mytí aut doposud naprosto nerozvinutou zemí, a to především v porovnání s okolními zeměmi jako Německo, Švýcarsko, Rakousko, Polsko a Itálie. Vztah k bezkontaktnímu mytí je ve střední Evropě velmi pozitivní. To vychází hlavně ze vztahu k osobnímu automobilu, jeho symbolu a hodnotě. Bezkontaktní mytí je k němu daleko šetrnější než to v klasických automyčkách. Obdobně rychle jako Česká republika se v oblasti bezkontaktních automyček rozvíjejí i Maďarsko a Slovensko.

Šetříme naše životní prostředí

Z pohledu životního prostředí je mytí vozidel v myčkách a mycích boxech jasně preferovanou variantou. Mytí aut je ošetřeno ve vodním zákoně. Doslova v něm stojí: „Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno.“ Za porušení zákona o vodách hrozí lidem pokuta.

Jediným bezpečným způsobem mytí aut, respektujícím požadavky ochrany vod, je podle Ministerstva životního prostředí ČR pouze mytí v profesionálně provozovaných mycích linkách. Oproti klasickým portálovým myčkám je u bezkontaktních myček spotřeba vody a chemických prostředků až o 40 % nižší.

Zařiďte si v HTS čip
a buďte pány svého času

Nabízíme možnost založení vlastního čipu, s kterým můžete mýt vozidlo nezávisle na obsluze. A to denně od 7:00 - 20:00 h. Zákazníci, kteří již mají čip na tankování LPG (a s ním i slevu na palivo), mohou myčku využívat na jeden čip.

Při založení vlastního čipu je podmínkou podpis smlouvy a složení vratné kauce. Zároveň budete proškoleni k obsluze myčky a bezpečnostních pravidel naším pracovníkem. Vyúčtování je měsíční a fakturu obdržíte e-mailem. Platby se provádí převodem, složenkou nebo osobně na pokladně.

Provozní doba s obsluhou: po - pá

7:00 - 15:30

Provozní doba bez obsluhy: po - ne

7:00 - 20:00
(pouze pro držitele čipových karet)